Katastrálne úrady

Prehľad katastrálnych úradov v SR

Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Nám. Ľ. Štúra č. 1
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048/4132 434
Fax: 048/4132 435
E-mail: kbb@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/BB/

Katastrálny úrad v Bratislave

Pekná cesta 15
831 05 Bratislava
Tel.: 02/4488 9977
Fax: 02/4488 9995
E-mail: kba@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/BA/

Katastrálny úrad v Košiciach

Južná trieda č. 82
040 17 Košice
Tel.: 055/7276230, 055/7276111
Fax: 055/7276233
E-mail: kke@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/KE/

Katastrálny úrad v Nitre

Štefánikova 69
949 01 Nitra
Tel.: 037/6549389
Fax: 037/6533797
E-mail: knipr@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/NR/

Katastrálny úrad v Prešove

Konštantínova 6 (P. O. BOX 97)
080 01 Prešov
Tel.: 051/7711573, 7711643, 7721473
Fax: 051/7732 234
E-mail: kukopo@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/PO/

Katastrálny úrad v Trenčíne

M. R. Štefánika 20
911 50 Trenčín
Tel.: 032/7442274
Fax: 032/7442269
E-mail: ktn@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/TN/

Katastrálny úrad v Trnave

Vajanského 2
917 01 Trnava
Tel.: 033/5550111
Fax: 033/5550118
E-mail: ktt@gku.sk
WWW: www.kataster.skgeodesy.sk/TT/

Katastrálny úrad v Žiline

A.Kmeťa 17 (P. O. Box B - 91)
011 81 Žilina
Tel.: 041/5059140
Fax: 041/5643118
E-mail: kza@gku.sk
WWW: http://www.kataster.skgeodesy.sk/ZA/

  • Cetelem
  • mBANK
  • Poštová banka
  • Home Credit
  • Pôžičkomat.sk
  • Slovenská požičovňa
  • Quatro pôžičky
  • Profi Credit